пример

пример
pavyzdys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo metodas, kai daromas asmeninis poveikis auklėtinio veiklos ir elgesio motyvacijai. Ugdymo veikėjai tvarko savo gyvenimą taip, kad galėtų būti pavyzdžiu. Tada jie tampa idealu, prie kurio norima priartėti. Tokių pavyzdžių jaunuoliai paprastai ieško artimoje aplinkoje. Pavyzdžiai gali būti imami iš gamtos, tiesiogiai stebimos žmogaus veiklos ar elgesio. Pirmavaizdis – autentiškas kokių nors daiktų ar reiškinių pavyzdys. Judėjams ir krikščionims Dievas yra žmogaus pirmavaizdis, nes žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą. Panteizme Dievas yra visatos pirmavaizdis. Žemaitės herojų pirmavaizdžiai (prototipai) yra kai kurie gyvi kaimo žmonės. Pirmavaizdis nesutampa su realybės vaizdu, bet jis yra pirmasis pradas realybei rastis, pirmasis pavyzdys, mokantis suprasti realybę. Idealizuotas pavyzdys yra susijęs su žmogaus asmeniu, kuris įkūnija idealą. Idealūs pavyzdžiai vienaip ar kitaip gerbiami, net garbinami. Tam sudaromos progos, rengiami minėjimai, sukaktys. Dabarties idealūs pavyzdžiai atrenkami iš valstybės vadovų, mokslininkų, menininkų, dvasininkų. Jie turi turėti visuotinį pripažinimą. Asmeninis pavyzdys pasirenkamas iš artimos žmonių aplinkos. Auklėtiniams jis būna mokytojas, tėvas, klasės vadovas ar kitas asmuo. Pedagogas, bendraudamas su auklėtiniais, kolegomis, siekia būti geru pavyzdžiu darbe. Asmeninis pavyzdys turi įtaigavimo galią. Įtaigavimas – vienos asmenybės kuriama santykių būdų sistema, kuri sukelia efektyvių minčių, jausmų ir veiksmų rezonansą kitoje asmenybėje ar žmonių grupėje. Vienas iš įtaigavimo šaltinių – pedagogo asmenybė. Pirmtako pavyzdys sukelia susidomėjimą kalbamuoju klausimu. Provaizdis – ko nors pirmykštės būklės vaizdas, teiktinas kaip pavyzdys to, kaip ankstesnėse stadijose atrodė tiesos, gėrio, teisingumo, grožio, sveikatos, technikos būklė siekiant lyginti ją su šia diena. Modelinis pavyzdys – padidintas ar sumažintas, išryškintas ar supaprastintas daiktų, reiškinių, įvykių ar ženklų vaizdas. Modelis daromas pagal originalą arba originalas pagal modelį. Iliustracinis pavyzdys – rodymas, kaip atlikti kokį nors veiksmą ar poelgį, paaiškinimas to, apie ką kalbėta. Jis būtinas fiziniam, darbiniam, doriniam, estetiniam auklėjimui. Kuo jaunesni auklėtiniai, tuo dažniau jiems šio metodo prisireikia. Paveikslo pavyzdys ypač veiksmingas doroviškai ir estetiškai auklėjant. Menas veikia jausmus. Meniniame paveiksle glūdi vertybės, kurių auklėtiniai dažnai nepajėgia suvokti. Pokalbis apie meninį paveikslą – puikus auklėjimo šaltinis. Projekto pavyzdys – tai kurios nors idėjos, minties, sumanymo galimas įgyvendinti žodinis ar grafinis vaizdas. Plano pavyzdys panašus į projektą. Projektas yra galimybių vaizdas, o planas suprantamas kaip praktiškas galimybių įgyvendinimo žodinis ar grafinis vaizdas. atitikmenys: angl. example vok. Vorbild rus. пример

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • Пример — Изображение отпечатка пальца. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • пример — Образец, образчик, модель, первообраз, прообраз, прототип; сравнение, притча, иносказание, аллегория, метафора, метонимия, парабола, троп, фигура; иллюстрация (объяснение). Подавать пример. Ср …   Словарь синонимов

 • ПРИМЕР — ПРИМЕР, примера, муж. 1. Выдающийся образец чего нибудь. Величайший пример беззаветной любви к отечеству. Показать пример храбрости. Редкий пример бесстыдства. 2. Действие или явление, служащее образцом для кого нибудь, вызывающее подражание,… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПРИМЕР — Самый простой пример убедительнее самой красноречивой проповеди. Сенека Не люди нуждаются в правилах, а правила в людях. С. Дюбе Нам нужен кто нибудь, по чьему образцу складывался бы наш нрав. Ведь криво проведенную черту исправишь только по… …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • ПРИМЕР — ПРИМЕР, а, муж. 1. Случай, к рый может быть приведён в пояснение, в доказательство чего н. Пояснить свою мысль примером (на примере). Примеры употребления слов. Исторические примеры. За примерами недалеко ходить (т. е. примеры есть, их много;… …   Толковый словарь Ожегова

 • Пример —  Пример  ♦ Exemple    Особый случай, служащий для иллюстрации общего за кона или истины. Ни один пример никогда ничего не доказывает (тогда как обратный пример может быть достаточным для опровержения доказательства), но он помогает понять и… …   Философский словарь Спонвиля

 • Пример — см. Образец, пример, прообраз …   Библейская энциклопедия Брокгауза

 • ПРИМЕР — ссылка на более конкретный, особо яркий случай как на момент общего более абстрактного предметного содержания с целью лучшего освещения и пояснения такового. Философский энциклопедический словарь. 2010 …   Философская энциклопедия

 • ПРИМЕР — англ. example; нем. Beispiel. Факт, конкретный случай, к рый приводится с целью пояснения, освещения (или в качестве доказательства) к. л. тезиса. Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009 …   Энциклопедия социологии

 • пример —         ПРИМЕР индивидуальный или общий предмет или процесс, воплощающий, экземплифицирующий более общий предмет или процесс. Так, металл является П. химического элемента, железо П. металла, а локализованный в пространстве и времени «этот»… …   Энциклопедия эпистемологии и философии науки

 • пример — образец — [Е.С.Алексеев, А.А.Мячев. Англо русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ. Москва 1993] Тематики информационные технологии в целом Синонимы образец EN sample …   Справочник технического переводчика

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”